Gje barnet ditt ein god start gjennom kultur

Musikk

Dans

Visuell kunst

SØKNAD TIL SKULEÅRET 2019 / 2020

Alle er velkommen til å søke elevplass i kulturskulen. Både barn og vaksne kan søke. 
Kulturskulen er for alle som vil. I tilfelle der økonomi er ei utfordring for å kunne delta, har vi eit godt samarbeid med "Flora Frivilligsentral". Der kan ein få støtte til å delta (Gjeld barn og ungdom).

Er registrert Ny søkar

REREGISTRERING / ENDRING

Vil du fortsette som før? -Du treng ikkje gjere noko.
Vil du endre noko? -trykk "Er registrert" og endre det du vil innan 26. mai.
Vil du melde deg av? Logg deg inn eller send epost innan 26. mai.

Velkommen som søkar i Flora kulturskule!

NYE TILBOD:

FØRSKULE:

Kulturbarnehage for 2-3 år og 3-4 år. Instrumentbasert musikkbarnehage 4-5 år.

Skulebarn:

Band samspel / juniorband frå 10 år. Kulturskulekor frå 12 år. Messingopplæring frå 4. klasse.

Komande arrangement